Swingers fantasy líbání s jazykem

swingers fantasy líbání s jazykem

Původně jsme čísla v této otázce nechtěli zveřejňovat, protože i kdyby červenou možnost vyplnil pouze jeden jediný respondent, stále to považujeme za problém, který by se neměl bagatelizovat což by se v případě nízkých procent stát mohlo. S GameCon týmem jsme tuto problematiku poměrně intenzivně probírali a z debaty jsem si odnesl následující pocity: Náš dotazník zaujal polského larpového kolegu Kamila Bartczaka, který se rozhodl šetření provést i ve vlastní krajině.

Publikujeme ji ve zhuštěném znění, tentokráte bez grafů a vizualizací. V polské anketě přidali otázku na sexuální orientaci. V otázce nahoty jsou Poláci o něco zdrženlivější než Češi: Aktuální hranice mají polští larpeři také nastaveny konzervativněji: Genderový rozdíl v udávání aktuálních hranic není tak ostrý jako v tuzemsku — příčinou jsou zejména striktněji nastavené bariéry fyzického kontaktu u polských mužů např.

Výsledky k otázce hranic u experimentální hry výše uvedenou tendenci ke zdrženlivosti podporují: V úhrnu se ale dá říct, že srovnáme-li výsledky aktuálních a experimentálních hranic, není u Poláků posun do vyšší oblasti škály tak výrazný jako v Česku — můžeme tedy říci, že ochota vystoupit ze své komfortní zóny pochopitelně pouze v oblasti erotického kontaktu na larpu je u Čechů obecně o něco vyšší.

Toliko tedy ve stručnosti k česko-polským paralelám. Podrobnější a přesnější srovnání bude možné, až budou data zpracována a výsledky publikovány. Polská data jsou pro mne více než překvapující; ze subjektivního dojmu pro mne Poláci byli ve hrách více odvázanější. The Pilgrimage , hře podobné našim Kmenům, např. Geas byla typickým příkladem, kde nahota neměla rušit kvalitu zážitku, ale naopak ho podporovat.

Dalším příkladem může být komorní hra All my loving , která byla dle ohlasů hraná přibližně stejně často jako náš Rocker a ve které byly erotické mechaniky z mého pohledu tlačeny poměrně na sílu. Šuškandy a srandičky pak naznačovaly, že k reálnému sexu ve hře skutečně došlo a ani bych se tomu nedivil. Dalším příkladem mimo kontext erotiky je jejich spin-off na Klub rváčů, kde dochází k poměrně věrnému násilí.

Většinově se hrají  klasické hry, které nešokují a jsou snad prostě jen dobré. Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že prostor pro larpy s prvky erotiky či nahoty v České a snad i Slovenské republice je, resp. Na základě našich zkušeností soudíme, že lze v případě české larpové scény jen obtížně mluvit o jednotném publiku či komunitě, ale že jde spíše o množství komunit, které se protínají jen částečně.

Výrazné dělicí čáry vytvářejí hráčské preference v oblasti žánrů, herní styly na nejobecnější úrovni typicky sandboxy a obsahové larpy , otevřenost či uzavřenost komunit vůči novým hráčům a pak samozřejmě i osobní a skupinové sympatie a antipatie. Z čehož plyne fakt, že — navzdory pozitivním výsledkům stran vstřícnosti hráčů experimentovat v daných oblastech — se na konstituci těchto výsledků podílely skupiny jednotlivců, které by se často spolu na jednom larpu neocitly.

Ale to je spíše upozornění, aby případný organizátor nepodléhal příliš snadno vábivosti čísel, která vyskočila v klíčových otázkách ankety. Připusťme na chvíli, že adresáty si hra s erotickými prvky najde ostatně, jen na Larpové databázi hodnotilo Rockera 69 lidí, což znamená, že skutečný počet absolventů hry bude nejméně jednou tak velký.

Jsou tu i další problémy, s nimiž se bude tento hypotetický organizátor potýkat a na něž je případné poukázat. Vedle obligátní ale nikoli samozřejmé nutnosti zajištění fyzické a psychické bezpečnosti hráčů jde například o to, že část hráčů bude — jak výsledky ukazují — ochotna hrát pouze se svým partnerem nebo pouze v případě, že partnera momentálně nemají což může být v kombinaci s pozvolným stárnutím členů larpových komunit stále obtížnější.

Pak je tu samozřejmě i praktický problém — většina hráčů vyžaduje, aby spoluhráč, s nímž budou intimní scény odehrávat, byl pro ně alespoň trochu přitažlivý. Otázkou je, jak takové situace docílit. Bude takové hráče vybírat organizátor? A především, nebude potom nařčen z elitářství a z toho, že někomu brání účasti na larpu?

A nakonec ještě jeden bonmot, který se při prohlížení výše přetištěných grafů dere na mysl… Možná někdy přijde doba, kdy vznikne hra, která umožní účastníkům prožít na larpu opravdový sex, zatím to ale vypadá, že to bude spíše sex dvou mužů než smíšeného páru. Tento příspěvek byl publikován dne Komentáře můžete sledovat přes RSS 2. Můžete zanechat komentář nebo trackback z vašeho webu. Manik — Michal Havelka.

Maník s larpem začal v roce a zůstal u něj kvůli super komunitě, která se kolem něj pohybuje. Stál u zrodu larpové databáze, organizoval přes desítku festivalů a podílel se na kurzu larpového designu Škool. Sám spolu vytvořil asi devět larpů různorodé kvality, ale mnohem aktivnější je v psaní o nich.

Holduje dobrému pivu a rád si povídá o životě a netradičních cestách. K tomu Polsku, mě to třeba nepřekvapilo. Poláci jsou mnohem více věřící. Proto vyšlo, že k ní přistupují mnohem konzervativněji a je i menší rozdíl mezi muži a ženami — víra v tom nedělá rozdíl. Jinak by mě zajímalo, jestli je tam nějaký zajímavý posun v nějaké oblasti v souvislosti s věkem. Že by třeba starší lidé byli tolerantnější nebo naopak konzervativnější. Nebo je na to málo dat? Maník na to odpovídal už na facebooku.

Rozdíly tam jsou, ale lidi, kteří se statistikou živí, nám doporučili těm údajům nedávat moc velkou váhu, resp. E—mail nebude zobrazen vyžadováno. Nahota a erotika na larpu Před zhruba tři čtvrtě rokem jsme spustili on-line dotazník, kterým jsme se snažili cílit na zjištění postojů, jež čeští a slovenští larpeři zaujímají vůči nahotě a erotickému kontaktu na tuzemských hrách. Složení respondentů Největším překvapením byl samotný počet respondentů, který i po vstupním čištění dat činil neuvěřitelných individuálních odpovídajících.

Počet mužů Počet žen Věkový průměr 25,4 Median 25 Genderové rozložení respondentů je následující: Nedokážeme se shodnout, co znamená sexuální obtěžování a kde už překračuje hranice. Jistým vodítkem by mohl být článek na persefona. Věřím, že článek samotný by spustil neproduktivní diskusi, kde na jedné straně stojí některé ženy s tvrzením, že již oplzlé pohledy jsou pro ně nepříjemné a nechtějí jej podstupovat a na druhé straně někeří muži s tvrzením, že žena v minisukni lascivní pohledy vědomě vyvolává.

Již fakt, že každý jedinec sexuální obtěžování vnímá rozdílně na všech bodech škály komplikuje uchopitelnost z pohledu organizátora. Komplikovanost definice sexuálního obtěžování tvoří i oslí můstek k předchozí zmínce o GameConu.

Jako tým jsme byli tak paralyzováni diskusí o tom, kde leží hranice co je ještě ok a co už nikoliv , že jsme se vůbec nedostali k diskusi nad tím, jak bychom takové situace měli řešit z pohledu organizace.

Představa najatých bodyguardů tázajících se přítomných účastníků, zda-li se líbají vědomě či nikoliv, působí spíše bizarně. Situaci dále ztěžuje to, že v momentálním týmu je větší množství lidí a distribuce informací o daném tématu se stává velmi komplikovanou Moc bych si přál, kdyby i téma sexuálního obtěžování někdo vzal seriózně za pačesy, rozebral jej a sepsal podobný manuál pro organizátory.

Věřím, že pravda je někde mezi, nicméně bylo by dobré vědět, kde a jak s daným tématem pracovat. Autor Manik — Michal Havelka Maník s larpem začal v roce a zůstal u něj kvůli super komunitě, která se kolem něj pohybuje. Od lemming , Fakt pěkné, oceňuji i ty Manikovy vsuvky. Od Čiki , Nejlépe hodnocené články za poslední rok V této době nebyly publikovány žádné články.

Komplexní hodnocení Nejčastější štítky Court of Moravia fantasy Jihomoravský kraj komorní metodika městský outdoor Pardubický kraj Prague by Night Praha Všechny štítky Archivy Únor   2 Říjen   1 Červen   1 Květen   1 Březen   2 Leden   4   2   9   21   2   21   48   67   14 Ankety.

Trefně to demonstruje věta Kryštofa Staňka: Přitahovali se, byli nezadaní, to je prostě součástí té hry, nikomu to nepřišlo divný. Pokud moje otázka zní ironicky, není to záměrem. Rozdíl je v tom, že v prvním případě jde o podmínku Nahota mi nevadí, pokud to zapadá do hry , kdežto v druhém o zápornou přípustku Nahota mi vadí, i přestože to zapadá do hry. Tuto kulturu jsem mohl pozorovat i v bestselleru Cesta pravého muže Deida, nebo broadwayském Defending the Caveman Becker, Tyto dva příklady jsem vybral proto, že se vymykají běžnému mainstreamu, ale i přesto se těší velké popularitě a mohou tak determinovat kulturu mimo mainstreamové kruhy kam larp, věřím, stále spadá.

Jistě si všímáte, že se dopouštím slušných fabulací — jednak bychom se měli bavit v kontextu larpu a navíc i data hrají proti mne většině žen nahota nevadí. Máte jistě pravdu — můj komentář se snaží o vysvětlení, jak daný rozdíl chápu já, přičemž nesouhlasím s tvrzením, že larpová role v kontextu nahoty je jasně a neporušitelně oddělená od hráče viz následující komentáře.

Erotikou je pro účely celého šetření míněn intimní kontakt na škále od polibku až k sexu. Napadla nás k tomu dvě možná vysvětlení: Zde je nezbytné zmínit, že se nám do dotazníku vloudila nepěkná chyba. Některé možnosti v otázce aktuálních a experimentálních hranic se totiž liší nikoli obsahem, ale formulací.

Aby bylo možné obě otázky srovnávat, pro účely grafu jsme možnosti unifikovali. Ale pro pořádek uvádíme přesné znění možností, které se u exp. Předpokladem takového oddělení je, že k sexuálnímu aktu má hráč herní příběhové motivace. Po larpu pak hráč nemá touhu pokračovat v navazování intimního kontaktu i mimo kontext hry.

A pokud se tak děje, neděje se tak v sexuálním kontextu. To potvrzuje i Jezevec, který říká: Jakmile si zvyknou, chodí již na klasické a obvykle levnější swingers párty.

Není bez zajímavosti, že na hru se přihlásilo několik skutečných zájemců a zájemkyň. Hráči měli možnost připsat do zvláštní kolonky vlastní podmínky účasti, pokud je nenašli mezi stávajícími možnostmi.

Porno Video Top Porn Case Video Luu Porn Pages X Video Fuck Hard HD Porn Sex XXX Porno Tubertube Sex On Page Sex HD Clips Matures Naked Videos Porn 4 Real Get Sex List Sex Search Engine Rio Sex Movies Free Sex Tube Hot Tube Sex Porn Matures Shock Ultra Tube HD Ah Porn Movies I XXX Video Free Fuck XXX Avi Sex Video Free Leaks Pussy Free Top Tube Porn Heat Video Mad Sex Tube Key for Porn Free Porn Clips Free Made Clips Free Sex 5

... Swingers fantasy líbání s jazykem

PORN CZECH HLUBOKY ORAL

Lesbianas gratis de maduras españolas porno de mujeres putas viejas chupando pollas grandes xxx porno gorditas videos hombres desnudos porno masage peliculas porno xxx videos de casa videos porno masturbacion femenina videos porno español gordas tetonas porno asiatica casting pornos pollas maduras porno en español sexo gratis lesbianas xxx sexo hd 1080 porno españil bajar porno x video xxx videos porno gratis porno video amateur x porn porno viejas follando vidios eroticos putas nekane tias buenas xxx videos abuelas gordos trio con polla jesse jane videos porno pov hd maduros videos porno xxx lesbiana mujeres negras desnudas super tetonas porno manga porno de putas gratis animes porno gratis porno descargar videos ver vídeos porno porno japones xxx abuelos videos porno lesbiana chicascalientes prno español videos sasha grey porn videos sasha grey follando chicas tetonas follando rubias maduras follando zorrras páginas porno animado asiaticas lesbianas maduras follando pov videos porno de solteras follando en publico porno gratis de xexo porno gratia hentai chicas desnudas videos porno lesbico x grandes y tetonas gordita follada por no gratis mulata follando videos porno gratis sexo peludas web cam xxx milf amateur culonas videos porno gratis tetonas peludas peliculas porno videos x gratuitos alexia texas porno masaje xxx viejas porno videos pormo gratis video amateur porno grates orgias hd como follan bisexual español porno gratis de lesvianas calientes cunnilingus mangas hentai 3d pierre woodman videos porno de travestis follando videos porno español hd las mejores tetas jovenes lesvianas pareja haciendo pajas a joven porno abuelas follando ribias 19 vids sexo gratid gorda follando pelis xxx porno erotico cumlauder españa ancianas gordas cuarentonas cachondas ancianas nacho vidal follando en la calle porno manga hentay porn hd videos porno tarzan xxx pelis x videos porno españa peliculas porno español trios porno rubias 19 sexo anal primera vez sexo transexual tube osos rihanna porn videos de maduras pelis porno trios peliculas sexo trans abuelas videos voyeur seso duro peliculas porno porn tubias 19 sexo con gordas pornografia películas xxx video porno gratis paris porn bien folladas por el culo putasgratis xxx pajas tube ver sexo gorditas peliculas porno web cam amater video porno español trios hd tias en español de gorditas porno xl cam xxx videos amateur culos jovenes potno porno viejas peludas descargar porno gratis cachondas abuelas trios gratis videos sadomaso video tetas despedida de trios maduritas.

cumlouder españolas petadas hd tube guarras modelos porno con madres porno x de colegialas porno con polla videos mugeres desnudas videos porno poprno sexo porno de parejas vaginas peludas ver videos morenas ver porno hd sexo anal ver vídeos porno morenas xxx voyeur sexo lesbiana videos tias con latinas vídeo xxx gratis video porno antiguo follar porno lesbianas webcam xxx cumlauder videos sexo maduras porno twinks maduritas travestis follando videos videos de enanas porno maduros vidios pono grati jinx maze lesbianas abuelas conos peludos xxx brutal anal porngratis vidios porno peliculas maduras con pene xxx maduros videos maduras trios art porn maduras porno gordas pollas videosdesexogratis sexo gratis videos de trios rubias 19 sofia rose videos masajes sexo grstis videos porno xxx chicos desnudos video de viejos follando coños muy xorras ver videos bondage video madura y hijas follando abuelas porno videos porno trios porno videos gratis de sexo anal gratis vintage orgias hd porn chat mujeres haciendo pajas intercambio de solteras follando vieos porno gratis porno porno gratis vodeos xxx pollas porno masturbacion femenina porno xx porno en la playa sexo duro gratis porno bixesual videos porno milf porno.

con virgenes porno rubias hd videos porno interracial porno gratis masturbacion videos orgias forzada xxx español mejores videos pporno follando porno de lesbianas mujeres haciendo pajas de asiaticas porno gratis españolas video porno abuela follando video sexo trios maduras sexo sexotube videos porno con condon maduras x en castellano porno videos x maduras porno gratis casting español vidios de eyaculaciones femeninas mujeres gordas culonas videos lesbianas gorditas videos gratis x-art videos porno de casa xxx tetas naturales hombres desnudos tetonas videos porno manga porno enanos follando vidios porno milf vids ama de putas videos xxx 18 porn maduras gratis porno en la calle latinas xxx de gorditas folladoras spanish porn videos gordas desnudas videos de folladas follar culos xxx abuelos porno maduras folladoras dildos gigantes folladas romanticas xxx follar videos masajes maduras con tetas enormes tetas naturales porno pollas chicas espiadas mejores tetas vasca follando follando samia duarte sexso gratis pelicula porno de madura española masajes xxx videos vodeos xxx lesbianas maduras folladoras porno ancianas gordas videos pornos vintagexxx chicas corriendose a su hija follando al fontanero sexo culonas sexo video hentai videos videos porno gratis de folladas chicas para mujeres muy putas porno web cam xxx madres follando xxx maduras xxx gorditas españolas follando porno de porno de chinas gordo follando mujeres maduras 18 porn playboy xxx porno videos porno paris hilton porno asiaticos maduras morenas porno lesvianas porno gratis toro pprno gratis porno porno gratuitos negras maduras sexo abuelas x peliculas xxx manga videos pornno las tetas de intercambio de coños peludos follando vídeos gratis folla descargar videos porno ancianas putas follando pollas grandes maduras jade kitty muy grandes tube masaje con maduras calientes tetas follando con amigos videos sexo maduras folladoras maduras porno porno lesbico x masajes eroticos videos gratis videos porno gratis melani rios zorras peludas ancianas lesbianas sexso gratis maduras cachondas folladas en español videoa xxx putas videos videos pormo español porno lesbianas hd porno barbosa hardporn xvideos hd videos porno gratis tias masturbandose follando suegras orientales follando negra actrices porno películas porno grati sexo peludo videos mamadas gratis masajes madura española videos xx videos x españoles películas porno clasic follando duro peliculas xxx cumlouder videos lesvicos gratis pormo gratis videos calientes porno espñol negros porno españil bajar porno follando muizoras brasileñas follando videos porno preñadas porn hd tias con porno españolas free video pirno gratis 18 chicasguarras morenas cachondas videos porno hentai manga videos porno videos cumloader xxx gratis videos sexo xxx maduras porno gratis de mujeres maduras super grandes video parejas coño peludo porn tetas naturales gordas videos porno videos x chicas follando con polla paris hilton porn porno maduras videos de travestis cordoba julia de porno tias buenas desnudas culonas videos porno maduro lamiendo coños peludos gratis porno de lesbianas porno castellano erotico porno bdsm porn abuelas culonas latinas follandose videos sexo xxx tetonas morenas porno con enanas porno porno parejas porno.

con videos folladas porno xxxl videos xxx gratis bbw video de negros videos videos porno ver vidios pprno coños tia buena follando tetas perfectas videos porno gratis videos gey gratis follar playa videos amateur porno latina xxx conchas peludas videos x secretaria follando madres pajas tetonas y gordas naturales porno castingcouch-x moms xxx maduras chicas pornos anales porn porno maduros videos ñorno xxx videos de solteras x gordas videos sexo anal extremo chica desnudandose videosde sexo videos gratis en hd maduras peludas viejos follando playas nudistas follando primer casting porno madre hija latinas culonas masajes sexo maduras videos español es.

con tetonas porno tetas enormes follando videos actrices porno lesbico maduras desnudas videos x-art videos porno español mom and son xxx maduras follando transexual tube milf lingerie actrices porno masaje porn tube milf follando vidios por el amor vidios de porno masturbacion lesbianas vintage español amater gratis pornoxx asiaticas rumanas xxx videos prono gratis chupa pollas grandes corridas femeninas casting porno africano videos de trios mujeres lisa ann porn free hd travestis porno gey gratis mulata follando cumlauder en español actrices porno gold camaras porno chicas amateur xxx maduras x putas cachondas blacksonblondes xx mature videos porno interracial madura se la folla a hombres desnudos porno castellano gratis chicas pornos gratis sexo gratis hd madura nekane porno manga porno maduras chupando pollas grandes follando porno cachas videos de maduras calientes porno de maduras videos porno xx porn videos videos porno gratis videos porno trios tetonas rubias 19 desvirgacion anal maduras folladoras mandingo videos porno entre lesbianas follandose travestis lesvianas videos sasha grey follando hija sexso gratis spanish porn video de lesvianas videos porn bree daniels videos de abuelas videos de sexo vidio virgen xxx hentai tetonas maduras cachondas maduritas tetonas follando videos maduritas videos gratis de mujeres muy grandes sexo vidio videos porno gratis amater madura y joven porno esperanza gomez xxx chicas folladoras mujeres maduras chicas cachondas gratis en espanol ruvia19 travesti pelis porno en español gordas y tetonas mujeres maduras sex free videos x porno video porno tran porno.

duben Krasne prdelky nezny sex, Fantasy swingers rychly prachy maserka. Líbání s jazykem public agent cz, Musíme se ale na to úplně svléknout!. listopad Swingers fantasy nahe prdelky, Eroticke sluzby jihlava online filmy cz dabing LÍBÁNÍ S JAZYKEM EROTIKA BABIČKY, PRIVAT HK. Jazyk, Líbání. tento vintage porno hra má takovou divnou pověst. lidé si myslí, že kvalita videa je všechno, ale tohle je něco velmi MargoSullivan - fantasy o dodáván truePart 1 Velký prsa teen Aida Swinger tře její kundu na babičky jazyk.

Cesti amateri full hd porn